foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(032) 248 69 34
sp4ruda@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Józefa Lompy w Rudzie ŒŚląskiej

Ważne dokumenty obowiązujące w okresie pandemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19:

1. Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy z oddziałem przedszkolnym w Rudzie Śląskiej z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie   Śląskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

- procedura działalności oddziału przedszkolnego w okresie ogłoszonego stanu epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej nr 1

procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy nr 2

rozkład treści nauczania
w poszczególnych dniach tygodnia

Poniedziałek 

Dzieci: obcują z literaturą, tworzą samodzielnie wypowiedzi; trenują pamięć i koncentrację; poszerzają słownictwo; poznają literę; podejmuje próby pisania;

Wtorek 

Dzieci: szeregują i klasyfikują przedmioty; podejmują próby liczenia; działają z wykorzystaniem figur geometrycznych

Środa 

Dzieci:  ćwiczą spostrzeganie; pracują z powierzchnią kartki papieru; ćwiczą własną wyobraźnię; odtwarzają rzeczywistość na kartce papieru; rysują, malują, tworzą budowle przestrzenne  

Czwartek 

Dzieci: obserwują otaczającą przyrodę i dostrzegają następujące w niej zmiany; rozpoznają i nazywają zjawiska zachodzące w przyrodzie; odwołują się do własnych doświadczeń; kształtują własną wrażliwość muzyczną oraz poczucie rytmu; tańczy i śpiewa

Piątek 

Dzieci: podsumowują wiadomości zdobyte w ciągu całego tygodnia; obcują z literaturą, tworzą samodzielnie wypowiedzi; trenują pamięć i koncentrację; poszerzają słownictwo