foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(032) 248 69 34
sp4ruda@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Józefa Lompy w Rudzie ŒŚląskiej

Drodzy rodzice/ drodzy uczniowie

W związku z panującą pandemią wirusa COVID-19 stanęliśmy w obliczu nowego wyzwania edukacyjnego, jakim jest zdalne nauczanie. Jest to sytuacja trudna dla wszystkich: dla uczniów, rodziców/prawnych opiekunów i nauczycieli. Myślimy jednak, iż prezentowane poniżej poradniki/publikacje znacznie ułatwią nam to zadanie. Damy wspólnie radę - bo kto, jeśli nie MY!

 Jak skutecznie uczyć się w domu

Zdalne nauczanie - poradnik dla ucznia 

Zdalne nauczanie - poradnik dla rodzica 

Zarządzanie sobą w czasie

 

 Nauczanie zdalne

Polecenia i materiały z przedmiotów dla każdej klasy, znajdują się w e-dzienniku w zakładce ,,Zadania domowe". 

W celu usprawnienia nauczania zdalnego, przedstawiamy ,,Tygodniowy rozkład materiału" oraz wykaz stron z e-podręcznikami dla każdej z klas.

Tygodniowe rozkłady materiału - zdalne nauczanie

 Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych dopuszczonych przez MEN

 

W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt. Poniżej przedstawiamy terminarz konsultacji nauczycielskich:

Terminarz konsultacji nauczycielskich

Plan pracy pedagoga i psychologa szkolnego

 

Poniżej umieszczamy akty prawne oraz rozporządzenia związane ze zdalnym nauczaniem. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami. 

 Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań - zdalne nauczanie

 Wyjaśnienia do rozporządzenia w sprawie rozwiązań COVID-19

 Komunikat dyrektora SP4 w sprawie nadzwyczajnych rozwiązań

 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wytyczne Premiera, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej - do 26 kwietnia br.

Kształcenie na odległość - poradnik dla szkół


 

Zarządzenia Dyrektora na czas zdalnego nauczania 

 

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie w sprawie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których dzieci lub rodzice mogą korzystać (Oddział Przedszkolny)

Zarządzenie w sprawie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których dzieci lub rodzice mogą korzystać (SP4)

Zarządzenie w sprawie powołania zespołów (przedmiotowych) nauczycieli, w celu przeprowadzenia analizy zestawu programów nauczania/ wychowania przedszkolnego i sformułowania ewentualnych rekomendacji zmian

Aneks do planu nadzoru dyrektora

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Procedura sprawdzianów