foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(032) 248 69 34
sp4ruda@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Józefa Lompy w Rudzie ŒŚląskiej

„Kilka słów o historii naszej szkoły …”

 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Rudzie Śląskiej powstała ok.  1880 roku. Przetrwała wszelkie burze dziejowe, przemiany i przeobrażenia wraz z całym narodem polskim.
 Jej dzieje jak i dzieje Czarnego Lasu skrzętnie są odnotowywane na przestrzeni całego wieku w kronice szkolnej przez kolejnych dyrektorów bądź
Ÿ nauczycieli.
Po odzyskaniu niepodległości nauczyciele chcieli zaznaczyć polskość szkoły. 9 czerwca 1924 roku szkole nadano imię Adama Mickiewicza. W tym dniu po
święcono również pomnik Powstańców Śląskich znajdujących się przy budynku szkoły. Niestety pomnik ten już nie istnieje. Lata mijały... Wpływy i panowanie niemieckie przeplatały się z polskimi. O jednych wydarzeniach zapominano, skupiając się na innych, nowych. Współtworzono nową rzeczywistość, starano się dotrzymać kroku przemianom. W latach 1969/71 dokonano modernizacji budynku szkolnego oraz dobudowano jedno skrzydło. 20 maja 1987 roku szkole nadano imię Józefa Lompy i wręczono sztandar.
Szkoła od swego zarania zawsze miała na uwadze nie tylko rzetelne wykształcenie dzieci, ale również za zadanie stawiała sobie działalność wychowawczą i opiekuńczą. Było to ważne tym bardziej, że była ona jedyną placówką wychowawczo – opiekuńczą w Czarnym Lesie, toteż zawsze prowadziła działalność integrującą całe środowisko czarnoleśne oraz współpracowała z instytucjami i organizacjami mającymi na celu służenie dobru dziecka.