foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(032) 248 69 34
sp4ruda@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Józefa Lompy w Rudzie ŒŚląskiej

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej oraz
oddziały przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej 

w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Ruda Śląska
ogłasza nabór do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 

Część I

Część II

Część III

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

 

Rodzice dziecka już uczęszczającego do naszego przedszkola składają deklarację kontynuacji czyli potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej.

Składanie deklaracji kontynuacji dzieci uczęszczających do przedszkola odbędzie się  w terminie od:

14 lutego 2019 r. godzina 800 do 21 lutego 2019 r.  godzina 1500.

Wypisanie deklaracji rezygnacji z edukacji przedszkolnej  oznacza rezygnację z miejsca w naszym przedszkolu.

 Druk deklaracji lub rezygnacji do pobrania w BIURZE DYREKCJI PRZEDSZKOLA.

 

Informacja dla rodziców chcących zapisać swoje dziecko do przedszkola

 

Rekrutacja kandydatów odbędzie się drogą internetową.

Rekrutacja odbędzie się w terminie:

od 04 marca 2019r. godzina 800 do 15 marca 2019r. do godz.1500.

Rekrutacja obejmuje dzieci z rocznika: 2013; 2014; 2015; 2016. 

We wszystkich państwowych placówkach obowiązuje pięć odgórnych kryteriów ustawowych.Są one brane pod uwagę we wszystkich przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

  • dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej),
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Każda gmina może ustalić dodatkowe kryteria, które mogą wynikać z lokalnych potrzeb społecznych. Warto jednak wiedzieć, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Uchwala_Rady_Miasta_-_Kryteria_rekrutacji_do_publicznych_przedszoli.pdf

Po rejestracji internetowej należy złożyć wniosek  o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Biura Dyrekcji Przedszkola.

Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci, a nie posiadają komputera i nie mają możliwości dokonania zapisu poprzez Internet, mogą zgłosić się  do Sekretariatu SP-4 Ruda Śląska .

01 kwietnia 2019r. o godz.800 - publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych do naszego przedszkola na nowy rok szkolny

Od 01 kwietnia 2019r. godzina 800 do 05 kwietnia 2019r. do godz. 1500  potwierdzanie woli przyjęcia przez Rodziców w placówce zakwalifikowanej.

08 kwietnia 2019r. podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

NABÓR ELEKTRONICZNY

WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE :

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
Dyrektor Szkoły mgr Grażyna Kukiełka