foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(032) 248 69 34
sp4ruda@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Józefa Lompy w Rudzie ŒŚląskiej

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Katarzyna Gębska

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

8.00 – 10.35

Środa

12.30 – 16.30

 

Dyżur dla rodziców

16.00 – 16.30

Czwartek

8.00 – 13.35

 

 

Czym zajmuje się psycholog w szkole?

Psycholog w szkole zajmuje się szeroko pojętą pomocą psychologiczną skierowaną do uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Prowadzi indywidualne rozmowy z uczniami, pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych. Uczniowie mogą zwrócić się do psychologa po pomoc i wsparcie w różnych sprawach. Można porozmawiać o swoich problemach, a także w bezpieczny i konstruktywny sposób rozwiązać konflikty.

 

Psycholog prowadzi systematyczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznych dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

 

Psycholog udziela porad i konsultacji psychologicznych dla rodziców w sprawach dotyczących ich dzieci.

Wspólnie z pedagogiem prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne w klasach.

W swojej pracy stara się służyć nauczycielom w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych.

 

W szkole psycholog zajmuje się również wspieraniem rozwoju i edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu zindywidualizowanych programów edukacyjnych.

 

Jak umówić się z psychologiem?

Uczniów chcących porozmawiać o nurtujących ich sprawach zapraszam na przerwach międzylekcyjnych.

 

Drodzy Rodzice

ze względu na duże obłożenie mojego plany pracy stałymi zajęciami, proszę o kontakt w środę o godzinie 16.00 podczas dyżuru dla rodziców. Możliwe jest też ustalenie innego terminu spotkania poprzez dziennik elektroniczny.