foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(032) 248 69 34
sp4ruda@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Józefa Lompy w Rudzie ŒŚląskiej

CELE I ZADANIA SZKOŁY


- umożliwiamy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, 
- stwarzamy warunki do wyrównywania braków z przedmiotów w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
- umożliwiamy absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia, 
- kształtujemy środowisko wychowawcze sprzyjające zrealizowaniu celów i zasad podjętych w programie wychowawczym we współpracy z domem rodzinnym, parafią i organizacjami młodzieżowymi stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

b_150_100_16777215_00_images_absolwenci.png


ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY


- jest tolerancyjny - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym,
- doskonale funkcjonuje w swoim otoczeniu,
- jest aktywny - lubi ruch i chętnie uprawia sport w różnych jego odmianach, 
- jest rozważny - zna zagrożenia występujące w jego środowisku, 
- jest ciekawy świata - chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł, 
- jest prawy - rozróżnia złe i dobre uczynki, 
- jest otwarty - wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu  dom i szkoła, 
- jest krytyczny- potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje,
- jest odpowiedzialny - stara się przewidywać skutki swoich działań.