foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(032) 248 69 34
sp4ruda@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Józefa Lompy w Rudzie ŒŚląskiej

Jesteśmy małym przyjaznym dziecku i rodzicom przedszkolem. 

Dbamy o ciepłą, rodzinną atmosferę. 

Poprzez zabawę i twórczą aktywność rozwijamy osobowość i talenty dziecka. 

Otaczamy dzieci  szacunkiem i troszczymy się o ich zdrowie i bezpieczeństwo. 

Rozbudzamy zainteresowanie i przywiązanie do regionu śląskiego. 

Jesteśmy otwarte i wrażliwe na „wielkie problemy małych ludzi”

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej funkcjonuje od 2013r.  Stąd historia naszego przedszkolna nie jest długa, lecz na pewno interesująca. W swych działaniach, dążymy do pokazania dziecku świata w jak najbogatszej formie. Nie boimy się nowych rozwiązań. Odkrywamy przed dzieckiem świat, wykorzystując kreatywne sposoby przyswajania wiedzy, połączone z zabawą i atmosferą pełnego szacunku dla dziecka i jego indywidualności. 

Działania te bezpośrednio koordynuje Pani Dyrektor mgr Grażyna Kukiełka, związana z Przedszkolem od początku jego istnienia.

Nasze Przedszkole zapewnia dzieciom:

 świetną zabawę

 realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zgodnie z MEN)

 program rozwijający intelekt dzieci i indywidualne zdolności

 wprowadzanie w świat pojęć matematycznych i pisma, co znacznie ułatwia w przekroczeniu progu szkolnego w przyszłości

 program stymulujący rozwój kreatywności i zdolności twórczych

 działania rozwijające inteligencję społeczną

 budzenie zdolności muzycznych, plastycznych i językowych (j. angielski)

 pomoc psychologiczną, logopedyczną oraz pedagoga szkolnego

 wycieczki, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi

 zabawy na świeżym powietrzu

 

Nasze Przedszkole dla Rodziców: 

 Jest otwarte na partnerską współpracę

 Umożliwia rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki, imprezach okolicznościowych, zajęciach otwartych, zajęciach integracyjnych dla dzieci i rodziców.

 Zapewnia konsultacje z psychologiem, logopedą, pedagogiem szkolnym

 Organizuje spotkania rodzinne 

 

Gwarantujemy:

 fachową, dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną,

 świetnie wyposażoną salę zabaw,

 domową, życzliwą, pełną ciepła i radości atmosferę, 

 odpowiednie przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole!

 

Zapraszamy Wasze dzieci do naszego Przedszkola!