foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(032) 248 69 34
sp4ruda@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Józefa Lompy w Rudzie ŒŚląskiej

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

funkcjonuje od 2013r.  Stąd historia naszego przedszkolna nie jest długa, lecz na pewno 

interesująca. W swych działaniach, dążymy do pokazania dziecku świata w jak najbogatszej 

formie. Nie boimy się nowych rozwiązań. Odkrywamy przed dzieckiem świat, wykorzystując 

kreatywne sposoby przyswajania wiedzy, połączone z zabawą i atmosferą pełnego szacunku 

dla dziecka i jego indywidualności. 

Działania te bezpośrednio koordynuje Pani Dyrektor mgr Grażyna Kukiełka, związana 

ze Przedszkolem od początku jego istnienia.

 

Nasze Przedszkole:

• nastawione jest na twórczy rozwój dziecka,

• podchodzi do dziecka indywidualnie, przy okazji dostrzegając jego zdolności i starając się je rozwijać,

• uczy dzieci twórczego myślenia w podejmowaniu różnorodnych aktywności,

• rozbudza zainteresowania otaczającym światem pozwalając dziecku wyrażać własne doświadczenia i spostrzeżenia poprzez różnorodną działalność artystyczną - prace dzieci wywieszane są w miejscach widocznych dla całej społeczności SP4.

• pomaga dziecku uwierzyć we własne siły i możliwości wykorzystując indywidualny potencjał każdego dziecka.

• promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie

• buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej

• rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła.

• zapewnia optymalne warunki do bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu i poza nim. Dzieci znają zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym i drogowym korzystając z chodników, przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnej.

 

 

 

Jesteśmy otwarci na partnerską współpracę z rodziną dziecka. Umożliwiamy rodzicom 

uczestnictwo w codziennym życiu placówki, imprezach okolicznościowych, zajęciach 

otwartych, zajęciach integracyjnych dla dzieci i rodziców.

 

Zapewniamy wykształconych, twórczych i kreatywnych nauczycieli, którzy mają 

możliwość zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego; podnoszą swoje kwalifikacje 

poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach

 

 Zapraszamy Wasze dzieci do naszego Przedszkola.