foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(032) 248 69 34
sp4ruda@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Józefa Lompy w Rudzie ŒŚląskiej

Drodzy Rodzice naszych uczniów!

Kwalifikacja na zajęcia logopedyczne jest poprzedzona przeprowadzanymi badaniami przesiewowymi i diagnostycznymi we wrześniu każdego roku szkolnego.

Badania te mają na celu wyłonienie grupy dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi. Zajęcia mają na celu usprawnienie aparatu artykulacyjnego w zakresie motoryki i kinestetyki oraz trening słuchu fonemowego w celu korekty zaburzeń lub wad wymowy.

Zajęcia są dostosowane do zaburzeń indywidualnie dla każdego ucznia. Prawidłowa wymowa gwarantuje sukces szkolny w początkowej nauce z zakresu czytania i pisania, gdyż dziecko widząc głoskę z literę tak mówi jak słyszy, natomiast pisze tak jak sobie dyktuje. Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy z dzieckiem głoskami i literami naszego języka ojczystego.

 

Zajęcia prowadzi mgr Sabina Kotusz