foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(032) 248 69 34
sp4ruda@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Józefa Lompy w Rudzie ŒŚląskiej

Dyrekcja szkoły, sekretariat

mgr Grażyna Kukiełka

Dyrektor szkoły

mgr Danuta Radlak – Puch

Zastępca dyrektora

lic. Daria Plachetka

Sekretarz szkoły

 

Grono Pedagogiczne

mgr Ewa Ambroziak

plastyka

mgr Marcin Badura

etyka

mgr Teresa Biegun

przyroda, pedagog szkolny

mgr Janina Bienek

biblioteka szkolna

mgr Dominika Błażyca

język polski, historia

mgr Katarzyna Cichoń

język niemiecki

mgr Dagmara Danch – Kukiełka

rewalidacja

mgr Ewa Dukić

geografia

mgr Katarzyna Gębska

psycholog szkolny

mgr Teresa Górkiewicz

edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewelina Hanusiak

wychowawca świetlicy

mgr Anna Janczewska – Połap

chemia, fizyka

mgr Anna Jarczyk

język angielski

mgr Renata Jarosz

nauczyciel

mgr Anastazja Jaszczyk

nauczyciel dzieci przedszkolnych

mgr Beata Jendrysek

tyflopedagog

mgr Anna Jureczko

język polski

mgr Bożena Kania

przyroda, wychowanie fizyczne, WDŻ

mgr Tomasz Kapłon

wychowanie fizyczne

mgr Rafał Koj

wychowanie fizyczne, EDB

mgr Agata Konieczna

nauczyciel dzieci przedszkolnych

mgr Sabina Kotusz

edukacja wczesnoszkolna, logopeda szkolny

mgr Grażyna Kukiełka

dyrektor, wychowawca świetlicy

mgr Monika Lopocz

matematyka, informatyka

mgr Jolanta Lorecka

język angielski

mgr Barbara Makselon

edukacja wczesnoszkolna

mgr Urszula Malczewska

religia, wychowawca świetlicy

mgr Dorota Marklowska

język polski

mgr Małgorzata Martela

technika

mgr Bożena Nowak

religia

mgr Dorota Paczyńska

biologia

mgr Aneta Pańczak

matematyka

mgr Bernadeta Parol

kierownik świetlicy

mgr Arlena Pawliszak

matematyka

mgr Michał Pączkowski

wiedza o społeczeństwie

mgr Danuta Radlak – Puch

zastępca dyrektora, matematyka, informatyka

mgr Bożena Seifert

edukacja wczesnoszkolna

mgr Marzena Skrzypiec

wychowawca świetlicy

mgr Grażyna Szostok

dworactwo zawodowe

mgr Maria Wiśniowska

muzyka

mgr Joanna Wojciechowska

nauczyciel dzieci przedszkolnych

mgr Elżbieta Woszczyna

historia, informatyka