foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(032) 248 69 34
sp4ruda@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Józefa Lompy w Rudzie ŒŚląskiej

b_150_100_16777215_00_images_rekrutacja_przedszkole.jpg

W poniedziałek rusza rekrutacja do rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych.

Informujemy, że rekrutacja do rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Nabór do miejskich przedszkoli będzie trwał od 23 marca do 6 kwietnia br. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie on prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Formularz wniosku dostępny będzie pod adresem
www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Procedura przewiduje konieczność złożenia, w przedszkolu pierwszego wyboru, oryginałów wniosku i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów. Biorąc jednak pod uwagę stan zagrożenia epidemicznego proponujemy aby rodzice składali wniosek i dokumentację poprzez:

¾     Przesłanie w formie skanu lub fotografii oryginału dokumentów na skrzynkę mailową przedszkola pierwszego wyboru. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach internetowych przedszkoli. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

albo

¾     Osobiste dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. Ten sposób dotyczy rodziców, którzy nie mają bądź nie mogą korzystać z internetu. Przed wejściem do budynku przedszkoli zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać, w zamkniętych kopertach, wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentacją.

Obok skrzynek będą też leżały druki do wypełnienia.

Rodzice będą mogli otrzymać pomoc przy wypełnianiu wniosków kontaktując się telefonicznie lub mailowo z przedszkolem pierwszego wyboru.